top of page

בטון ופלסטיק


אני מבין, באמת. זה מאוד חשוב לפנות מקום כדי לבנות עוד מרכז קניות. זה הרי חשוב לכלכלה, לשמירה על "ערכי" הצרכנות שלנו. אולי גם לבנות כמה דירות, למרות שאני דיי בספק לגבי הזה,. שהרי הארנונה יותר אטרקטיבית משטח מסחרי ואולי עוד מה שיקולים כלכליים. מה שלא נלקח בחשבון זה מה שנלקח ולא מוחזר. הטבע הבתולי טרם הגעת האדם לאיזור הזה. אזורי מחיה של מגוון חיות, טבע נושם ומתחדש, שמחדש את כל הכוכב הקטן והעלוב הזה שלנו. וזו רק פיסה קטנה ולא מרוטשת לחלוטין כמו מקומות אחרים בעולם. שבהם ביערו ג'ונגלים שלמים ואז ינטעו מטעי דקלים ותוך כדי זה יחסלו את משפחות האורנגאוטן שחיות שם והנמרים והפילים וכל החיות הקטנות שאני פחות מכיר. ואולי זה גם נראה פחות גרוע משטחים עצומים בקנדה בהם מפיקים נפט ושמן והאיזור נראה כמו סרט פוסטאפוקליפטי כבר, למה לחכות שנים. זה פה. בכל זאת, צריך פה קניון, יהיה גם נוח אם אפשר להגיע לשם עם המכונית, מקווה שיהיה מגרש חניה נוח. והרבה שקיות פלסטיק.

46 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page